Cím

Oktatási Hivatal
Engedélyszám: 9/145/2018 – SKC-Development Kft.
30 órás akkreditált tanfolyam címe:
“Az interaktív táblák, és a WordWall3 feladatszerkesztő program használata a 21. század mobilalapú oktatásában.”

Ahhoz, hogy a pedagógusok a legjobban ki tudják használni a WordWall által felkínált lehetőségeket, 30 órás képzéseket tudunk biztosítani. A Köznevelési törvény előírja az intézmények mérés-értékeléssel kapcsolatos feladatait is. A meghatározott mérés-értékelési elvek és tevékenységek végrehajtását segítik a tanfolyamon elsajátítható elméleti ismeretek és gyakorlati tevékenységek, a szavazó-feleltető rendszer megismerésével, mérés metodikai alapismeretek elsajátításával.

A képzési program tartalmának rövid ismertetése

A 30 óra alatt megszerezhető tudás biztosítja a tanfolyam céljainak elérését, miszerint a pedagógusok:

Új pedagógiai és módszertani ismeretekkel bővítik már meglévő kompetenciáikat,

Megtanulják az interaktív tábla, szavazó és feleltető egységek használatát,

Jártasságot szereznek tantárgyuk tananyagából olyan tartalmak bemutatásában, melynél használják a táblaszoftvert, és a szavazó rendszert, amellyel digitálisan jelenítik meg a tanórai anyagot, kérdéseket, ezzel alkalmazva az új taneszközt, és az új típusú feleltetést,

Segítséget kapnak a tanfolyamon olyan óravázlatok készítéséhez, amelyben a különböző óratípusok kapcsán használni tudják a tanfolyamon elsajátított ismereteket,

Olyan motivációs bázis kiépítésében is segít a tananyag, amit a mindennapi tanítás során alkalmazni tudnak a pedagógusok,

Az eszközök segítségével a tanulókat interaktív feladatokon keresztül tanítják a kooperatív munkára, a problémák megoldására. A mérés során kapott válaszok számítógépes feldolgozásának lépéseit, az eredmények mentését, archiválását, a kiértékelés megjelenítését is elsajátítják a hallgatók, melyeket fel tudják használni a tanulók további kompetencia fejlesztésére.

A képzésben alkalmazott módszerek: intenzív, interaktív, gyakorlatorientált ismeretszerzés. A hallgatók tevékenységét az oktató folyamatosan figyeli, a tapasztalatokat csoportosan megbeszélik. Az önálló számítógép használat biztosítja a begyakorlást. A produktumok csoport előtti bemutatása alkalmas a visszacsatolásra.

A záró dolgozat részei:

A WW3.5 szoftverrel legalább 5 diából álló tananyag szerkesztése, mentése,

A WordWall 3 felhő alapú online tananyagadatbázis szavazó/feleltető szoftverrel legalább 5 diából álló mérőeszköz (kvíz) szerkesztése, mentése,

A szoftver segítségével minimum 3 interaktív feladat készítése, mentése

A záró dolgozatot az interaktív táblán, a csoport előtt bemutatják a résztvevők.

Az értékelés szempontjai:

A feladatsor létező témához, saját tantárgyhoz kapcsolódó legyen,

Interaktív módszereket és lehetőségeket alkalmazzon,

Használja ki az interaktív tábla, és szavazórendszer lehetőségeit a tanulók kompetenciafejlesztésére,

Adjon lehetőséget a kooperatív munkára és a problémamegoldásra.

A tanúsítvány kiadásának feltétele:

az összóraszám 90%-án való részvétel, valamint,

a hallgatók – szakképesítésüknek megfelelően – önálló tanítási anyagot készítenek, záró dolgozat formájában.

Amennyiben rövidebb óraszámban van szüksége képzésre, 2 x45 percestől az 5-10 órásig van megoldás, kérje ajánlatunkat a webshop@skc.hu címen.