Cím

IKK Képzés
(IKK Innovatív Képzéstámogató Központ Zrt.)

Engedélyszám: 2SKC189-32/23 – SKC-Development Kft.

30 órás tanfolyam címe:

“Az interaktív táblák, és a WordWall3 feladatszerkesztő digitális taneszköz használata a 21. századi oktatásban”

A képzés célja, hogy fejlessze a pedagógusok digitális kompetenciáját, bővítse pedagógiai és módszertani ismereteiket, képessé tegye őket a feladatszerkesztő szoftver használatával digitális tartalomelőállítására, valamint megismertesse a szoftver mérési és értékelési módszereit. A képzés képessé teszi a pedagógusokat, hogy segítsék és motiválják a tanulókat a mobil eszközök és az internet által biztosított lehetőségek alkalmazásában a mobil okos eszközök tanulásba történő bevonásával (notebook, tablet, okostelefon, felhő alapú megoldások).  A wordwall szoftver oktatásban történő alkalmazása növeli a tanulók motivációját, hozzájárul a munkaerőpiac által elvárt képességek fejlesztéséhez, a szaktantárgyi tudás mélyítéséhez, valamint a tanulók szaktantárgyon belül megvalósuló digitális kompetenciafejlesztéséhez.

A továbbképzés főbb tematikai egységei:

 • Érzékenyítés az oktatásban zajló paradigmaváltás iránt
 • Interaktívtábla használata
 • Ismerkedés a Wordwall feladatokkal
 • Feladatlétrehozás és felhasználás lehetőségei a Wordwall szoftverben
 • Gyakorlatok pedagógusok számára

A záró ellenőrzés módja:

 • Minden résztvevő a képzésen elsajátított és a távoktatási oktatási anyagokon közreadott módszerek használatával hozzanak létre 5 darab nyilvánosan elérhető feladatok, az alábbi szempontoknak megfelelően:
  A WordWall digitális taneszköz használatával legalább 5 különböző feladattípust tartalmazó interaktív feladat létrehozása, szerkesztése, mentése, saját tantárgyhoz kapcsolódóan.
 • Az egyik feladat kötelezően KVÍZ típusú, legalább 5 alkérdésből álló mérőeszköz legyen.
 • Az elkészült feladatokat tegyék nyilvánossá, ossza meg a képzésen résztvevőkkel.

A képzés csoportlétszáma:

 • A képzés 10 fő jelentkezésénél indul.

Képzés helyszíne:

 • Országosan, változó helyszínen

Képzés típusa:

 • jelenléti kontaktórás képzés,
 • vegyes tanulási környezet (blended képzés)

Részvételi díj:

 • 135.000,- Ft/fő, mentes az adó alól. Az ár nem tartalmazza az utazás, étkezés és szállás költségét, annak megszervezése a résztvevő feladata.

A tanfolyam elérhetősége:

http://ikk.hu/otr